Styret

Følgende personer ble valgt ved årsmøtet den 26.06.2019.

Leder: Bjørn Ragnar Frantsen

Nestleder: Michael Owen

Kasserer: Reidar Barfod Schüller

Styremedlem: Trygve Gulliksen

Styremedlem: Ingrid Stange

Styremedlem: Ole Hellem

Styremedlem: Terje Kopperud