Styret

Følgende personer ble valgt ved årsmøtet den 26.06.2019:

______________________________________________________________

Leder: Bjørn Ragnar Frantsen

Nestleder: Michael Owen

Kasserer: Reidar Barfod Schüller

Styremedlem: Trygve Gulliksen

Styremedlem: Ingrid Stange

Styremedlem: Ole Hellem

Styremedlem: Terje Kopperud

______________________________________________________________

Valgkomite: Stian Johansen og Hans Petter Haaland

Revisor: Pål Sand